ขั้นตอนจดทะเบียน

ขั้นตอนการจดทะเบียนนิติกรรมที่ดิน

              การขอใช้บริการที่สำนักงานที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อทำนิติกรรมต่างๆ เช่น การโอนกรรมสิทธิ์ การจำนอง การขายฝาก หรือรวมทั้งการทำธุรกรรมที่ดิน เช่น บริการรังวัด รวมแบ่งแยก การออกเอกสารสิทธิ การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากและเสียเวลาค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด 19 การทำนิติกรรมหรือธุรกรรมที่สำนักงานที่ดินจะเปลี่ยนไป ต้องมีการจองคิวก่อนได้รับการบริการที่สำนักงานที่ดิน ดังนั้นเราควรมีการเตรียมความพร้อมก่อนไปทำธุรกรรมหรือนิติกรรมที่สำนักงานที่ดิน เมื่อเราไปจดทะเบียนจะได้ไม่งงไม่เสียเวลา

               อันดังแรกก่อนการจองคิวเราต้องทราบเสียก่อนว่าที่ดินของเรานั้นจะต้องไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินสาขาใด ให้เราสังเกตุจากตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินของเราว่าตั้งอยู่อำเภอใด หากที่ดินอยู่ในเมืองส่วนใหญ่แล้วจะมีสำนักงานที่ดินสาขาประจำอำเภอที่ที่ดินของท่านตั้งอยู่ ท่านสามารถติดต่อเข้าไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินนั้นๆได้ แต่หากเป็นที่ดินนอกเมืองในบางจังหวัดจะยังไม่มีสำนักงานสาขาในทุกๆอำเภอนั้น ท่านสามารถตรวจสอบสำนักงานที่ดินที่รับผิดชอบ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ 

               หลังจากทราบสำนักงานที่ดินที่เราต้องติดต่อแล้ว การทำธุรกรรมหรือนิติกรรมที่สำนักงานที่ดินในช่วงการแพร่ระบาดโควิด19 มีดังขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. ก่อนไปใช้บริการที่สำนักงานที่ดินทุกครั้งให้เราการจองคิวผ่าน APPICATION E Q-Lands พร้อมทั้งระยะสำนักงานที่ดินสาขาที่เราจะเข้าไปใช้บริการ  เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยที่สำนักงานที่ดิน ยิ่งในช่วงโควิดระบาดแบบนี้สำนักงานที่ดินบางสาขาไม่รับ walk in เราจึงควรจองคิวการจดทะเบียนไปล่วงหน้า หากใครไม่รู้ว่าจะจองคิวต้องทำยังไงสามารถเข้าไปอ่านได้ในบทความ “จองคิวจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินผ่าน e-QLands ต้องทำยังไง ” ที่เราแปะลิงค์ไว้ด้านล่างนี้

2. เมื่อทำการจองและได้คิวนัดวันที่เรียบร้อยแล้ว ก็เตรียมเอกสารที่จะไปทำนิติกรรมใดๆให้ครบถ้วน แล้วอย่าลืมปริ้นรูปคิวที่เราจองไว้ไปด้วยหละ เรียบร้อยแล้วก็ไปที่สำนักงานที่ดินตามวันและเวลาที่นัดไว้ได้เลย

ทางเข้าสำนักงานที่ดิน

3. จุดแรกที่เราจะต้องผ่านคือจุดกรอกแบบประเมินคัดกรอง ” COVID19 ” ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณหน้าทางเข้าสำนักงานที่ดิน  ให้เราหยิบแบบสอบถามแล้วกรอกข้อมูลของทุกคนที่ต้องเข้าไปที่สำนักงานที่ดินทุกคน โดยกรอกแยกคนละ 1 ใบ 

กรอกเอกสารคัดกรองก่อนเข้าสำนักงานที่ดิน

4. เมื่อกรอกเอกสารเสร็จแล้วให้ไปที่โต๊ะลงทะเบียนการเข้ารับบริการสำนักงานที่ดินเพื่อลงชื่อและวัดอุณหภูมิร่างกาย ที่บริเวณนี้ท่านสามารถยื่นใบจองคิวที่ได้จองใน e- QLands ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

จุดคัดกรองโควิด ก่อนเข้าสำนักงานที่ดิน
แสดง e-QLands

5. หลังจากนั้นกดรับบัตรคิว แล้วเดินเข้าไปข้างในโดยผ่านอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อรอเรียกตรวจเอกสาร

ผ่านอุโมงก่อนเข้าสำนักงานที่ดิน

6. หลังจากผ่านอุโมงมาแล้วให้เรานำเอกสารส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบจะถามว่าเรามาทำนิติกรรมเรื่องใดและตรวจสอบเอกสารว่าครบถ้วนหรือไม่ หากมีเอกสารใดที่ขาดไปเจ้าหน้าที่จะแจ้งเพื่อให้แก้ไขหรือให้เตรียมเอกสารเพิ่มเติม

โต๊ะตรวจเอกสาร จดทเบียนที่ดิน

7. หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดบัตรคิวใหม่ โดยคิวที่จะได้ในครั้งนี้จะเป็นคิวลำดับในการเรียกเพื่อจดทะเบียนนิติกรรมในช่องต่างๆ  หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้เราออกไปรออยู่บริเวณที่นั่งด้านนอกอาคาร ให้เรารอฟังหมายเลขจากคิวที่เราเพิ่งได้รับ โดยขณะเรียกคิวเจ้าหน้าที่จะแจ้งช่องบริการที่เราต้องเข้าไปติดต่อด้วย

รับคิดจดทะเบียน ขายฝาก

8. เมื่อมีการประกาศเรียกคิวของเราแล้วให้เข้าไปในอาคารตามช่องและติดต่อเจ้าหน้าที่ตามช่องที่ประกาศเพื่อ ดำเนินการจดทะเบียนนิติกรรมตามที่เราต้องการ ในขั้นตอนการจดทะเบียนนิติกรรมนี้ เจ้าหน้าที่จะทำการสอบถามข้อมูล แจ้งข้อกฎหมายที่ควรทราบ และคำนวนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนนิติกรรมนั้นให้เราทราบ จากนั้นจะจัดทำเอกสารประกอบการจดทะเบียนให้เราลงชื่อในเอกสาร

จดทะเบียน จำนอง ขายฝาก ที่ดิน

9. หลังจากทำลงชื่อในเอกสารเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะให้เอกสารแจ้งค่าธรรมเนียมแก่เราให้เรานำเอกสารนี้มายื่นในช่องการเงิน เพื่อรอเรียกชำระเงินหน้าช่องนี้ 

ชำระค่าธรรมเนียม จำนอง

10. ปัจจุบันกรมที่ดินได้พัฒนาระบบการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางช่องทางอื่นๆนอกจากเงินสด ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยเนื่องจากค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบางครั้งมีมูลค่าที่สูงมากหากประชาชนต้องนำเงินสดมาชำระ ณ สำนักงานที่ดินก็อาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยในระหว่างการเดินทางได้ โดยมีช่องทางการชำระเงินดังนี้

  • เงินสด
  • บัตรเครดิต บัตรเดบิต
  • ชำระผ่าน QR Code
  • แคชเชียร์เช็ค หรือ ตั๋วแลกเงิน
ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม

11. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยเจ้าหน้าที่จะให้ใบเสร็จสีฟ้าและสีเหลือแก่เรา ให้นำใบเสร็จสีเหลืองกลับไปส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ในช่องที่เราได้ทำการจดทะเบียน

รับใบเสร็จค่าธรรมเนียม

12. จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำเอกสารของเราเข้าสู่ขั้นดำเนินการจดทะเบียนนิติกรรมและสลักหลังโฉนด ให้เราออกมานั่งรอด้านนอก โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จเจ้าหน้าที่จะเรียกชื่อเพื่อให้เข้าไปรับเอกสารที่ช่องเดิม

รอเรียกคิวเพื่อรับโฉนด

13. เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการจดทะเบียนนิติกรรมเรียบร้อย จะเรียกเราไปรับโฉนด โดยเอกสารที่เราจะได้รับประกอบด้วย

  • โฉนดที่ดิน ที่ได้รับการสลักหลังโฉนดเรียบร้อยแล้ว ในส่วนนี้เราต้องตรวจสอบการสลักหลังว่านิติกรรมที่สลักหลังโฉนดนั้นมีความถูกต้องตามนิติกรรมที่เราได้จดทะเบียนหรือไม่
  • หนังสือสัญญา ในการกรณีที่นิติกรรมที่จดทะเบียน เป็นนิติกรรมสัญญาเจ้าหน้าที่จะให้หนังสือสัญญาแก่เราด้วย ให้เราตรวจสอบข้อความในสัญญาให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ในการทำสัญญา
  • ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
เอกสารที่จะได้รับหลังจากจดทะเบียนนิติกรรมเสร็จเรียบร้อย

               เพียงเท่านี้การจดทะเบียนนิติกรรมที่ดิน ก็เป็นที่เรียบร้อย เป็นยังไงบ้างคะไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะ สิ่งสำคัญของการดำเนินการจดทะเบียนที่ดินคือการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง  เพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลาในการกลับไปเอาเอกสารเพิ่มเติม

จดทะเบียนเสร็จเรียบร้อย

               อย่างไรก็ตามสำหรับลูกค้า นาวมันนี่ สินเชื่อ ทุกท่าน เราบริการจัดเตรียมเอกสาร และดำเนินการจดทะเบียนนิติกรรมให้กับลูกค้าทุกท่านเพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกรวดเร็วตามสโลแกน “วันเดียวได้เงิน”  หากสนใจรับบริการสินเชื่อที่สะดวกรวดเร็วอย่างนี้สามารถติดต่อ นาวมันนี่ ได้ที่ โทร 085-8060806 หรือ เป็นเพื่อนกับเราที่ line official : @nowmoney ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

บทความที่น่าสนใจ

nowmoney-logo-circle

บริษัท นาวมันนี่ จำกัด

สำนักงานใหญ่ 81/61 ม.5 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว!

ขอบคุณที่สนใจสมัครสินเชื่อกับนาวมันนี่นะคะ ทางทีมงานจะรีบติดต่อท่านอย่างเร็วที่สุด