จดจำนองข้ามจังหวัดไม่ต้องเดินทาง

อยากจะกู้เงินแต่มีที่อยู่ต่างจังหวัดไม่อยากเสียเวลาเดินทาง จดจำนองข้ามเขตได้ไหม?   เมื่อมีเรื่องจำเป็นเข้ามาในชีวิตจนต้องใช้เงินก้อนใหญ่ เพื่อต้องการสร้างโอกาสให้ตัวเอง ต่อยอดธุรกิจ หรือทำฝันให้กลายเป็นจริง แต่ปัจจุบันมาทำงานต่างถิ่น  บ้านหรือที่พักอาศัยปัจจุบันก็ยังผ่อนไม่หมด ที่ทางก็พอจะมีแต่อยู่ที่ต่างจังหวัด เราจะมีวิธีที่สามารถกู้เงินโดยใช้ที่ดินที่เรามีในต่างจังหวัดได้หรือไม่?  ถ้าคำถามของคุณเป็นดังนี้ นาวมันนี่มีคำตอบให้คุณค่ะ การยื่นขอจดทะเบียนจำนองข้ามเขตคือคำตอบ! คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าการกู้ยืมเงินโดยการจำนองต้องไปทำที่สำนักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยู่ในเขตเท่านั้น ไม่สามารถไปยื่นขอที่สำนักงานที่ดินอื่นๆได้เลย จริงๆแล้วเราสามารถยื่นขอจดทะเบียนนิติกรรมจำนองต่างสำนักงานที่ดินได้ค่ะ วิธีการโดยคร่าวๆคือสำนักงานที่ดินที่เราไปจดทะเบียนต้องส่งเอกสารทั้งหมดกลับไปทำการจดทะเบียน ณ สำนักงานงานที่ดินที่ที่ดินเราตั้งอยู่ และเมื่อสำนักงานที่ดินที่ที่ดินเราตั้งอยู่ทำเรื่องจดทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงส่งเรื่องคืนกลับมาที่สำนักงานที่ดินที่เราไปจดทะเบียน จากนั้นสำนักงานที่ดินที่เราไปจดทะเบียนจึงจะมีหนังสือแจงให้เราเข้าไปรับเอกสารที่จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วจึงเป็นอันเสร็จสิ้น  ดังนั้นระยะเวลาในการดำเนินการจะใช้เวลานานกว่าการจดทะเบียน ณ สำนักงานที่ดินสาขาที่รับผิดชอบ การยื่นขอจดทะเบียนข้ามเขตสามารถจดทะเบียนอะไรได้บ้าง ไม่ใช่แค่เพียงการยื่นขอจดทะเบียนนิติกรรมจำนองเท่านั้นที่สามารถยื่นขอจดทะเบียนข้ามเขตได้ แต่ที่นี้เราจะรู้ได้อย่างไรบ้างว่าการจดทะเบียนสิทธิหรือนิติกรรมใดบ้างที่เข้าข่ายในการที่เราสามารถจดทะเบียนต่างสำนักงานที่ดินได้ จากการวิเคราะห์ประมวลกฎหมายที่ดินมาตราที่ 71 และมาตราที่ 72 สามารถดูประมวลกฎหมายดังกล่าวได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้ค่ะ ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งเราสามารถสรุปได้ดังนี้ การจดทะเบียนนิติกรรมที่เกี่ยวกับการจำนอง เช่น การโอนสิทธิ การขึ้นเงินจำนอง การไถ่ถอน เป็นต้น การปลดเงื่อนไขจากการขายฝาก การไถ่ถอนจากการขายฝาก การโอนสิทธิการไถ่ถอนจากการขายฝาก การจดทะเบียนยกเลิกสิทธิหรือนิติกรรม เช่น การเลิกภาระจำยอม การเลิกเช่า เป็นต้น การจดทะเบียนการได้มาจากการขายทอดตลาดโดยมีการบังคับคดีจากศาล การจดทะเบียนตามคำสั่งศาลหรือการจดทะเบียนการโอนตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายอื่น ซึ่งนิติกรรมข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถจดทะเบียนสิทธิหรือนิติกรรมต่างพื้นที่ได้ก็จริงจากการวิเคราะห์ประมวลกฎหมายมาตรา71 และ มาตรา72 แต่ในทางปฏิบัติเพื่อความแน่ใจและคลายข้อสงสัยให้สอบถามที่สำนักงานที่ดินก่อนจะดีที่สุด ขั้นตอนการจดทะเบียนนิติกรรมข้ามเขต …

จองคิวจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินผ่าน e-QLands ต้องทำยังไง?

ไม่อยากรอคิวสำนักงานที่ดินทั้งวัน ไปดูวิธีจองคิวออนไลน์กันเถอะ

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว!

ขอบคุณที่สนใจสมัครสินเชื่อกับนาวมันนี่นะคะ ทางทีมงานจะรีบติดต่อท่านอย่างเร็วที่สุด