การรังวัดที่ดิน สิ่งที่ต้องรู้!

การรังวัดที่ดินคืออะไร การรังวัดที่ดิน คือ การที่เจ้าของที่ดินต้องการตรวจสอบหลักเขตที่ดิน และต้องการยืนยันขนาดของที่ดินในโฉนดโดยการยื่นคำขอให้เจ้าหน้าที่กรมที่ดินมาตรวจสอบ โดยการวัด ปักเขต คำนวณ เพื่อให้ทราบที่ตั้ง แนวเขตที่ดิน หรือหาอาณาเขตที่แน่นอน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะแม้จะมีโฉนดที่ดินยืนยัน แต่หากไม่เจอหลักเขตหรือหลักเขตที่ดินถูกย้ายไปจะทำให้เข้าใจตำแหน่งที่ดิน หรือขอบเบตที่ผิดผิดพลาดไปได้ ดังนั้นหากไม่มีการทำรั้วรอบแปลงที่ดินไว้เป็นหลักเลขที่แน่นอน เจ้าของที่ดินจึงควรทำรังวัดก่อการทำนิติกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการตรวจสอบยืนยันว่าหลักหมุดและอาณาเขตที่ดินยังอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมหรือไม่ ประโยชน์ของการรังวัดที่ดิน เมื่อทราบว่าการรังวัดที่ดินคืออะไรไปแล้ว มาทราบถึงประโยชน์ของการรังวัดที่ดินกันต่อดีกว่าว่า จะช่วยให้เจ้าของที่ดินได้รับสิทธิในด้านใดได้บ้าง  ใช้ในการแบ่งแยกแปลงที่ดินผืนใหญ่ให้เป็นผืนย่อย ๆ อันเนื่องมาจาก แบ่งที่ดินเพื่อการซื้อ-ขาย, แบ่งที่ดินมรดก เป็นต้น ป้องกันการรุกล้ำที่ดินโดยบุคคลอื่นจากพื้นที่ด้านข้างเข้าทำประโยชน์และลดข้อพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินที่อาจจะมีการเคลื่อนย้าย แก้ไข เปลี่ยนแปลง ทำลาย ตำแหน่งหลักเขตที่ดิน หรือแนวเขตที่ดิน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ป้องกันการถูกรอนสิทธิ์ในที่ดิน ยกตัวอย่างเช่น การถูกใช้ที่ดินเป็นทางเข้า-ออกจากบุคคลอื่น ป้องกันการเหลื่อมล้ำจากเส้นทางสาธารณประโยชน์อื่นๆ เข้ามาในที่ดินของเรา เช่น คลอง, ห้วย เป็นต้น ซึ่งในกรณีนี้จะทำให้เจ้าของที่ดินโดนแบ่งหักที่ดินออกไปแบบไม่รู้ตัว เพื่อให้รับรู้ถึงแนวเขตการครอบครองที่เปลี่ยนไปใหม่  เพื่อเปลี่ยน นส.3 ก (โฉนดตราครุฑสีเขียว)  เป็นโฉนดนส.4 (โฉนดตราครุฑสีแดง) โดยการยื่นของรังวัดตรวจสอบ เพื่อให้ทราบตำแหน่งที่แน่นอนและขนาดที่ดินที่ชัดเจน ซึ่งหากตรวจสอบจนชัดเจนแล้วก็สามารถเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินได้เลย   …

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว!

ขอบคุณที่สนใจสมัครสินเชื่อกับนาวมันนี่นะคะ ทางทีมงานจะรีบติดต่อท่านอย่างเร็วที่สุด