เปลี่ยน นส.3 ก เป็นโฉนดที่ดิน ต้องทำยังไง

           สวัสดีทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้ว จากคราวที่แล้วที่เราคุยกันไปเรื่องความแตกต่างระหว่างนส.3ก กับโฉนด ว่ามันต่างกันยังไง วันนี้เรามาชวนคุยเรื่อง    ถ้าเรามีที่ดิน นส.3กแล้วอยากเปลี่ยน นส.3ก ไปเป็นโฉนดต้องทำยังไง  https://www.youtube.com/watch?v=JNklnC5A3_o   ขั้นตอนที่ 1 เราต้องทำคำร้องขอรังวัดออกโฉนด แล้วการรังวัดออกโฉนดต้องทำยังไงบ้าง 1.คุณเอา นส.3ก, บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน ที่สำนักงานที่ดิน ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าอยากจะขอรังวัดออกโฉนด เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ออกคิวขอรังวัดออกโฉนดให้คุณ 2.พอถึงคิวเจ้าหน้าที่จะทำคำร้องขอรังวัดออกโฉนดให้คุณลงชื่อ และแจ้งว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง 3.พอคุณทำคำร้องเสร็จเจ้าหน้าที่จะให้คุณไปเสียค่าธรรมเนียมที่ห้องการเงิน จะเสียค่าธรรมเนียมอยู่ประมาณ 75-125 บาท ชำระเสร็จแล้วเอาใบเสร็จมายื่นที่ช่องเดิมที่คุณทำคำร้อง 4. เจ้าหน้าที่จะบอกว่าให้คุณเอาเอกสารไปลงคิวนัดรังวัดที่ฝ่ายรังวัด (ส่วนใหญ่จะอยู่ชั้น 2) 5.ให้เราไปที่ฝ่ายรังวัด ไปหาเจ้าหน้าที่รังวัดแจ้งว่าจะมาลงคิวนัดรังวัด จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนัดวัน นัดเวลา นัดว่าจะได้เจ้าหน้าที่รังวัดคนไหน  แล้วเจ้าหน้าที่จะก็ให้เรามาจ่ายค่าธรรมเนียมอีกทีนึง อันนี้จะเป็นค่าธรรมเนียมการรังวัด อันนี้จะแพงหน่อย เป็นหลักพันบาท อยู่ที่ขนาดแปลงของเราว่าเป็นยังไงใหญ่เล็กขนาดไหน 6. หลังชำระเงินครั้งที่สองเรียบร้อยเราเอาใบเสร็จกลับไปให้เจ้าหน้าที่รังวัดที่ชั้น 2  เจ้าหน้าที่ก็จะให้เอกสารนัดรังวัด ในนั้นจะมีรายละเอียด วันและเวลาที่นัดรังวัด, …

จดจำนองข้ามจังหวัดไม่ต้องเดินทาง

อยากจะกู้เงินแต่มีที่อยู่ต่างจังหวัดไม่อยากเสียเวลาเดินทาง จดจำนองข้ามเขตได้ไหม?   เมื่อมีเรื่องจำเป็นเข้ามาในชีวิตจนต้องใช้เงินก้อนใหญ่ เพื่อต้องการสร้างโอกาสให้ตัวเอง ต่อยอดธุรกิจ หรือทำฝันให้กลายเป็นจริง แต่ปัจจุบันมาทำงานต่างถิ่น  บ้านหรือที่พักอาศัยปัจจุบันก็ยังผ่อนไม่หมด ที่ทางก็พอจะมีแต่อยู่ที่ต่างจังหวัด เราจะมีวิธีที่สามารถกู้เงินโดยใช้ที่ดินที่เรามีในต่างจังหวัดได้หรือไม่?  ถ้าคำถามของคุณเป็นดังนี้ นาวมันนี่มีคำตอบให้คุณค่ะ การยื่นขอจดทะเบียนจำนองข้ามเขตคือคำตอบ! คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าการกู้ยืมเงินโดยการจำนองต้องไปทำที่สำนักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยู่ในเขตเท่านั้น ไม่สามารถไปยื่นขอที่สำนักงานที่ดินอื่นๆได้เลย จริงๆแล้วเราสามารถยื่นขอจดทะเบียนนิติกรรมจำนองต่างสำนักงานที่ดินได้ค่ะ วิธีการโดยคร่าวๆคือสำนักงานที่ดินที่เราไปจดทะเบียนต้องส่งเอกสารทั้งหมดกลับไปทำการจดทะเบียน ณ สำนักงานงานที่ดินที่ที่ดินเราตั้งอยู่ และเมื่อสำนักงานที่ดินที่ที่ดินเราตั้งอยู่ทำเรื่องจดทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงส่งเรื่องคืนกลับมาที่สำนักงานที่ดินที่เราไปจดทะเบียน จากนั้นสำนักงานที่ดินที่เราไปจดทะเบียนจึงจะมีหนังสือแจงให้เราเข้าไปรับเอกสารที่จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วจึงเป็นอันเสร็จสิ้น  ดังนั้นระยะเวลาในการดำเนินการจะใช้เวลานานกว่าการจดทะเบียน ณ สำนักงานที่ดินสาขาที่รับผิดชอบ การยื่นขอจดทะเบียนข้ามเขตสามารถจดทะเบียนอะไรได้บ้าง ไม่ใช่แค่เพียงการยื่นขอจดทะเบียนนิติกรรมจำนองเท่านั้นที่สามารถยื่นขอจดทะเบียนข้ามเขตได้ แต่ที่นี้เราจะรู้ได้อย่างไรบ้างว่าการจดทะเบียนสิทธิหรือนิติกรรมใดบ้างที่เข้าข่ายในการที่เราสามารถจดทะเบียนต่างสำนักงานที่ดินได้ จากการวิเคราะห์ประมวลกฎหมายที่ดินมาตราที่ 71 และมาตราที่ 72 สามารถดูประมวลกฎหมายดังกล่าวได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้ค่ะ ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งเราสามารถสรุปได้ดังนี้ การจดทะเบียนนิติกรรมที่เกี่ยวกับการจำนอง เช่น การโอนสิทธิ การขึ้นเงินจำนอง การไถ่ถอน เป็นต้น การปลดเงื่อนไขจากการขายฝาก การไถ่ถอนจากการขายฝาก การโอนสิทธิการไถ่ถอนจากการขายฝาก การจดทะเบียนยกเลิกสิทธิหรือนิติกรรม เช่น การเลิกภาระจำยอม การเลิกเช่า เป็นต้น การจดทะเบียนการได้มาจากการขายทอดตลาดโดยมีการบังคับคดีจากศาล การจดทะเบียนตามคำสั่งศาลหรือการจดทะเบียนการโอนตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายอื่น ซึ่งนิติกรรมข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถจดทะเบียนสิทธิหรือนิติกรรมต่างพื้นที่ได้ก็จริงจากการวิเคราะห์ประมวลกฎหมายมาตรา71 และ มาตรา72 แต่ในทางปฏิบัติเพื่อความแน่ใจและคลายข้อสงสัยให้สอบถามที่สำนักงานที่ดินก่อนจะดีที่สุด ขั้นตอนการจดทะเบียนนิติกรรมข้ามเขต …

ขั้นตอนการจดทะเบียนนิติกรรมที่ดิน

ขั้นตอนจดทะเบียนนิติกรรมที่ดิน

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว!

ขอบคุณที่สนใจสมัครสินเชื่อกับนาวมันนี่นะคะ ทางทีมงานจะรีบติดต่อท่านอย่างเร็วที่สุด